Co je profesní koučink a stojí za to do něj investovat?

Co je profesní koučink a stojí za to do něj investovat?

Koučink samo o sobě je slovo, které u nás znamená synonymum pro zbytečnou práci. Představím si člověka, který má sebevědomí na rozdávání, jak se snaží radit lidem v tom, jak mají žít. Pak za to zinkasuje nemalé peníze. Profesní koučink je ale práce poněkud odlišná.

Definice slabých a silných stránek

Podobně jako u rozboru firmy, i profesní koučink se zaměřuje nejprve na analýzu. Bude to ale taková trochu jiná SWOT analýza. Hledají a definují se totiž naše vlastní silné a slabé stránky. A to je skutečně materiál dost obsáhlý! Já třeba o sobě vím, že jsem plachá. To je dost negativní vlastnost v business světě. Na druhou stranu zase srším nápady a dokáži se vcítit do kůže svých klientů. Hmm, co ale s tím?

Praktické využití poznatků

Analýza je super věc, ale proto můžete za svým psychologem, ne za profesním koučem. Nyní tedy nastává gró jejich práce. Nejen, že se s vámi podělí o svá zjištění, ale je jejich výsadní prací tyto poznatky shrnout do elaborátu, který se jmenuje „Co s tím“. To samozřejmě myslím v legraci. Práce kouče se správnou definicí člověka teprve začíná. Nyní se bude snažit o to, aby vás inspiroval ke krokům, kterými podpoříte a rozvinete své silné stránky. Navíc budete pracovat na těch slabých.

Změny v profesním životě

Když chodíte k profesnímu kouči, jeho úkol je, abyste byli spokojeni. To znamená, že praktickými kroky budete pomalu, ale jistě směřovat k lepším pozicím. Budete umět poznat limity své osobnosti a pomalu je posouvat. Skvěle se vám bude pracovat také s osobnostmi ve vašem okolí, protože si je budete moci zanalyzovat také.

Zkrátka a dobře, profesní kouč vás dovede k lepším zítřkům. Pokud teda bude kvalitní.